گالری تصاویر دوره های آموزشی پیشین

دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، مجتمع فولاد غدیر نی ریز، ۱۳۹۸
دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، ۱۳۹۸
دوره آموزشی کاربردی آهن سازی و احیاء مستقیم سطح 2 (پیشرفته)، انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد، ۱۳۹۶