ابداعات دکتر ناصر توحیدی

 کوره حرارتی جهت احتراق خرده و بريکت کک ۲۱۸۹۶
۱۳۶۰
     ابداع شیوه نوینی برای خنثی کردن میادین مین
     ابداع روشی نوینی برای احیای مستقیم کانه های آهن