طرحهای صنعتی پیشنهادی

  طرح کاهش پوسته های نورد
  طرح افزایش تولید آهن اسفنجی در مجتمعهای میدرکس و پرد
  طرح فرایند جدید احیای مستقیم IDR برای تولید آهن اسفنجی با گاز طبیعی بدون استفاده از رفورمر
دوره آموزشی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
دوره آموزشی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
   
Designed by Farnaz Towhidi