طرحهای صنعتی پیشنهادی

  طرح کاهش پوسته های نورد
  طرح افزایش تولید آهن اسفنجی در مجتمعهای میدرکس و پرد
  طرح فرایند جدید احیای مستقیم IDR برای تولید آهن اسفنجی با گاز طبیعی بدون استفاده از رفورمر
  طرح احیای سنگ های آهن هماتیتی کم عیار با گاز طبیعی به روش احیای مستقیم ایرانی (IDR) Iranian Direct Reduction
با کاربرد سنگ های آهن هماتیتی پر عیار از طریق احیای مستقیم در روش های میدرکس، HYL ، PERED، کوره های گردان، هوگانس و ... ، در ایران به مرور آن کانه ها، کاهش مییابند.
در طرح IDR ابداعی که شباحتی با روش های فوق ندارد ، سنگ های آهن هماتیتی کم عیار با گاز طبیعی برای احیا و تامین حرارت بدون استفاده از کاتالیست، آماده سازی و موادی برای تولید آهن اسفنجی مناسبتر در کوره های قوس الکتریکی برای پالایش اولیه و فولاد سازی ثانویه در کوره های پاتیلی با ا نرژی مصرفی کمتر، تولید می شود. این طرح توسط متخصصین ایرانی و بدون واردات قابل پیاده شدن می باشد.

دوره آموزشی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
دوره آموزشی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
   
Designed by Farnaz Towhidi