مقالات دکتر ناصر توحیدی

 بررسی رفتار مقاومت به خوردگی آلیاژ برنز آلومینیم نیکل دار (C95520) در آب دریا توسط تست نویزالکتروشیمیایی (EN)، دنیای مواد، ۱۳۸۸، صفحه ۱۷ تا ۲۴. سعید رضا الله کرم،محمد رضا درون پرور، ناصر توحیدی.
۱۳۸۸
  نقش عملیات سطحی در بروز ترک scc در فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶ L،عملیات حرارتی شده در محلول کلرید منیزیم ، پژوهش نفت ۶۰، ۱۳۸۸، صفحه ۱۸ تا ۲۹. ناصر توحیدی.
۱۳۸۸
 توسعه پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبه زیست محیطی با استفاده از منطق شلال، مجله محیط شناسی ۵۱، ۱۳۸۸، صفحه ۴۳ تا ۵۳. ناصر توحیدی.
۱۳۸۸
 توسعه پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبه زیست محیطی با استفاده از منطق شلال، مجله محیط شناسی ۵۱، ۱۳۸۸، صفحه ۴۳ تا ۵۳.
۱۳۸۸
 رسالت مهندسین در طراحی و انتخاب بهینه فناوری ها، تخستین همایش فناوری های بومی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸. ناصر توحیدِی، محمد پیماندار.
۱۳۸۸
 رسالت مهندسین در طراحی و انتخاب بهینه فناوری ها، تخستین همایش فناوری های بومی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸. ناصر توحیدِی، محمد پیماندار.
۱۳۸۸
 بررسی پارامترهای موثر بر بازیافت آهن و کروم سرباره فروکروم از طریق گندله های دو لایه ای با کک تحت اتمسفر نیتروژن، یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، اصفهان،۱۳۸۸. ناصر توحیدی، حسین عبدی زاده، محمد پاکدل.
۱۳۸۸
 بررسی پارامترهای موثر بر بازیافت آهن و کروم سرباره فروکروم از طریق گندله های دو لایه ای با کک تحت اتمسفر نیتروژن،یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، اصفهان ۱۳۸۸. ناصر توحیدی.
۱۳۸۸
 بحران جهانی و سگالشی در برنامه ریزی برای تولید آهن و فولاد در ایران، ویژه نامۀ مهندسی متالورژی، بهار ۱۳۸۸. ناصر توحيدي، محمد پیماندار، آرمان ربيعي فر.
۱۳۸۸
 نگرشی بر آموزش مهندسی متالورژی و مواد در جمهوری فدرال آلمان، کنفرانس "آموزش مهندسی در ۱۴۰۴"، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸. ناصر توحيدي، کامران معینی پور.
۱۳۸۸
 بررسی توسعه پایدار از نظر آلاینده های زیست محیطی در صنایع تولید آلومینیم با استفاده از منطق شلال، همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، ۱۳۸۷. ناصر توحیدِی، محمد پیماندار.
۱۳۸۷
 درجۀ بحرانی حمل و نقل مواد و پسماندهای صنایع متالورژی و مواد ایران با استفاده از الگوی منطق فازی، اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک، سازمان حفاظت محیط زیست، ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۸۷. ناصر توحيدي، محمد پیماندار.
۱۳۸۷
 تعیین ضرایط مناسب تولید، مصرف انرژی و ایجاد آلاینده های صنایع تولید آهن و فولاد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، سمپوزیم فولاد ۸۷، دانشگاه چمران اهواز، ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۸۷. ناصر توحيدي، رضا توکلی مقدم، محمد پیماندار، آرمان ربيعي فر.
۱۳۸۷
 ترمودینامیک کاربید و پودر شدن فلزات، مهندسی متالورژی، شمارۀ ۲۹، صفحۀ ۳۶ تا ۴۳، بهار ۱۳۸۷. ناصر توحيدي، پویا دلشاد خطیبی.
۱۳۸۷
 بررسی درجه استراتژيك كروم برای ايران به روش منطق شلال (Fuzzy Logic)، دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعۀ ریخته‏گران ایران، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۸۷. ناصر توحيدي، امیر عباس املح القراء.
۱۳۸۷
 صرفه جویی اقتصادی ناشی از بازیافت غبار گاز خروجی کوره‏های دوار در فرایند پخت مواد شاموتی، دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعۀ ریخته‏گران ایران، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۸۷.ناصر توحيدي، آرمان ربيعي فر، محمد رضا نصیریان، محمد پیماندار.
۱۳۸۷
 انتخاب مناسب‏ترین فناوری آهن سازی برای ایران بر اساس الگوهای تصمیم‏گیری چندمعیاره و منطق شلال، دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعۀ ریخته‏گران ایران، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۸۷. ناصر توحيدي، محمد پیماندار، آرمان ربيعي فر.
۱۳۸۷
 سگالشی در استخراج کانسنگ و تولید فلزات طلا، نقره، مس ... و آلیلژهای پایه مس در ایران باستان، دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعۀ ریخته‏گران ایران، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۸۷. ناصر توحيدي، علیرضا گنجی، امید گنجی.
۱۳۸۷
 سگالشی در فناوری آهن سازی در ایران باستان، سمپوزیم فولاد ۸۷، اهواز، ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۸۷. ناصر توحيدي، امید گنجی.
۱۳۸۷
 کاربرد منطق شلال برای شناخت کاراترین شرایط کار واحدهای تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد خوزستان جهت گرایش به توسعۀ پایدار، سمپوزيم فولاد ۸۶، بندرعباس، منطقۀ ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۸۶. ناصر توحيدي ، غلامرضا علی‏مراد پور، سید ابراهيم وحدت، آرمان ربیعی‏فر.
۱۳۸۶
 اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه‏های تولیدی ذوب آهن اصفهان، اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعۀ ریخته‏گران ایران، ذوب آهن اصفهان، آبان ۱۳۸۶. ناصر توحيدي، حسین عبدی‏زاده، شهرام رایگان، محمد پاکدل، علی دباغ.
۱۳۸۶
 بررسی پارامترهای موثر بر بازیافت آهن و کروم سربارۀ فروکروم از طریق احیای گندله‏های دولایه‏ای با کک تحت اتمسفر نیتروژن، اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعۀ ریخته‏گران ایران، ذوب آهن اصفهان، آبان ۱۳۸۶. ناصر توحيدي، حسین عبدی‏زاده، محمد پاکدل، علی دباغ، ابراهیم غفاری.
۱۳۸۶
 اثر فناوری‏های واحدهای احیای مستقیم بر میزان انرژی مصرفی و ویژگی آهن اسفنجی تولیدی، اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعۀ ریخته‏گران ایران، ذوب آهن اصفهان، آبان ۱۳۸۶. ناصر توحيدي، آرمان ربیعی‏فر.
۱۳۸۶
 بهينه سازي مصرف گاز طبيعي واحدهاي احياي مستقيم از طريق پردازش اطلاعات، کنفرانس بهينه سازي مصرف انرژي، دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۸۶. ناصر توحيدي، آرمان ربيعي فر.
۱۳۸۶
 وابستگی گازکربنیک و دوده آلاینده محیط زیست و اثرات اقتصادی تولید آهن اسفنجی، نخستین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست، ۱۳۸۶. ناصر توحيدي، آرمان ربيعي فر.
۱۳۸۶
 وابستگی گاز کربنیک و دوده آلاینده محیط زیست و میزان تولید آهن اسفنجی به مصرف گاز طبیعی درروش های احیای مستقیم، نخستین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۸۶. ناصر توحيدي، آرمان ربيعي فر.
۱۳۸۶
 آموزش مهندسي متالورژي و مواد در اروپا، مقدمه اي بر تحليل تاريخ دوران نوزايي، آموزش مهندسي ايران، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۲۶، سال هفتم، صفحه ۶۱ تا ۷۷. جلال حجازي، پرويز دوامي، ناصر توحيدي.
۱۳۸۴
 فلسفه و نظم آموزش مهندسي مواد و توانايي دانشجو، آموزش مهندسي ايران، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۲۶، سال هفتم، صفحه ۱ تا ۲۱. جلال حجازي، پرويز دوامي، غلامحسين دانشي، افسر سيار، ناصر توحيدي، سعيد ناطق و كمال جانقربان
۱۳۸۴
  آيا آهن براي ايران يك فلز استراتژيك هست؟ سمپوزيم فولاد ۸۴، اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان. ۹ و ۰۲ اسفند ۱۳۸۴. ناصر توحيدي ، ابراهيم وحدت، امير عباس املح.
۱۳۸۴
  پردازش اطلاعات قائم براي بهينه سازي سرعت توليد آهن اسفنجي. نهمين كنگره انجمن مهندسي متالورژي ايران، ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۴. ناصر توحيدي.
۱۳۸۴
  بهينه ساري شرايط واحد هاي احياي مستقيم شركت فولاد خوزستان از طريق پردازش اطلاعات. سمپوزيم فولاد ۸۳ ، ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۸۳. ناصر توحيدي، فرزاد ملك پور، كاظم بختياري.
۱۳۸۳
  فرآوري آهن اسفنجي قائم و ميدركس براي توليد سراميك هاي مغناطيسي. هشتمين كنگره انجمن مهندسي متالورژي ايران، ۲۱ و ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۳. ناصر توحيدي، سيد مهدي مفيديان.
۱۳۸۳
  انحلال آهن اسفنجي در آلومينيم مذاب براي توليد كامپوزيت آلومينيم- Al3Fe-. سمپوزيم فولاد ۸۳، يزد، ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۸۳. ناصر توحيدي، محمد صالح مسعودي.
۱۳۸۳
  وابستگي سرعت اكسايش گندله هاي آهن اسفنجب به عمليات حرارتي و پيش اكسايش در جو اكسيژن. سمپوزيم فولاد ۸۳ ، يزد، ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۸۳. ناصر توحيدي، فرهاد فربد .
۱۳۸۳
  مرزهاي رشد توليد آهن و فولاد در ايران و جهان. فصنامه آموزش مهندسي ايران، شماره ۲، سال پنجم، زمستان ۱۳۸۲، صفحه ۳۷ تا ۴۹. ناصر توحيدي.
۱۳۸۲
  استفاده از تئوري فازي براي انتخاب فولاد ابزار مناسب. نشریه دانشكده فني، جلد ۳۷، شماره ۳، آذر ماه ۱۳۸۲، صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۴. ناصر توحيدي، رضا توكلي، سيد ابراهيم وحدت.
۱۳۸۲
  ويژگي فني- ترموديناميكي راكتور توليد گاز احيا كننده در احياي مستقيم قائم. سمپوزيوم فولاد ۸۱، ۱۱ تا ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۱. ناصر توحيدي، بهزاد نيك نهاد.
۱۳۸۱
  الگوي پيش بيني توليد آهن و فولاد در ايران. شريف، شماره نوزدهم، بهار ۱۳۸۰، صفحه ۵۷ تا ۶۴. ناصر توحيدي، محمد صادق خداياري، نجف تكتاز.
۱۳۸۰
  بررسي الگوهاي آموزش دوره هاي دكتراي مهندسي و پيشنهاد بهبود شيوه موجود در كشور، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد ۱۳۸۰، صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۷. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
 بررسي و باز نگري دوره هاي دكتراي مهندسي كشور، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  ويژگي هاي استاد راهنما ي رساله دوره هاي دكتراي مهندسي، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۳. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  كيفيت تدريس و انتخاب دروس در دوره دكتراي مهندسي، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۹۵ تا ۱۰۴. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  زمانبندي دوره تحصيلي دكتراي مهندسي، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۸۷ تا ۹۶. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  پروژه هاي دكتراي مهندسي و رابطه صنعت و دانشگاه، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۷۷ تا ۸۶. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  نگرشي بر مشكلات آموزشي و پژوهشي دوره هاي دكتراي مهندسي در دانشگاه هاي كشور، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۶۵ تا ۷۶. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  ضرورت انتشار مقاله علمي از پايان نامه براي فارغ التحصيلي دانشجوي دكترا، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۵۷ تا ۶۴. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  ضرورت تمام وقت بودن دانشجويان دوره دكتراي مهندسي. گزينش دانشجو در دوره دكتراي مهندسي، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۴۹ تا ۵۶. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  ضرورت تمام وقت بودن دانشجويان دوره دكتراي مهندسي، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۳۷ تا ۴۸. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  تحليلي بر آزمون جامع دوره هاي دكتراي دكتراي مهندسي، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۱۹ تا ۳۷. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  ضرورت ارزيابي دوره هاي دكتراي مهندسي در كشور، مجله آموزش مهندسي در ايران، شماره ۲، سال سوم، خرداد۱۳۸۰، صفحه ۷ تا ۱۹. محمد رضا اسلامي، ناصر توحيدي، پرويز جبه دار مالاني، جلال حجازي، غلامجسين دانشي، سعيد سهراب پور، جلال الدين شايگان، منصور طاهري، قدرت الله كرمي، ايرج گودرز نيا.
۱۳۸۰
  روش هاي نوين احياي مستقيم براي توليد آهن اسفنجي، اخبار متالورژي و مواد، شماره ۱ تا ۳، ۱۳۷۹، صفحه ۸ تا ۱۳. ناصر توحيدي، احمد صادقي، بهزاد نيك نهاد.
۱۳۷۹
  مقايسه ويژگي روش هاي پوروفر، ميدركس، اچ-وآيِ-ال و قائم. اخبار متالورژي و مواد، شماره ۱ تا ۳، ۱۳۷۹، صفحه ۸ تا ۱۳. ناصر توحيدي.
۱۳۷۹
  برنده و بازنده واقعي كيست؟ اخبار متالورژي و مواد، شماره ۱ تا ۳، ۱۳۷۹، صفحه ۸ تا ۴. ناصر توحيدي.
۱۳۷۹
  تحقیق و توسعه در گذشته، حال و آینده (قسمت چهارم) اخبار متالورژی و مواد، شماره ۱، صفحه ۶ تا ۸، ۱۳۷۸. ناصر توحيدي.
۱۳۷۸
 سخني با مقام محترم رياست جمهوري ايران. اخبار متالورژي و مواد، شماره ۳ تا ۴، ۱۳۷۸، صفحه ۲ تا ۳. ناصر توحيدي.
۱۳۷۸
  الگوي پيش بيني توليد آهن و ۱ فولاد در ايران. اولين كنگره انجمن مهندسين ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ۲۸ تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۷۶.ناصر توحيدي.
۱۳۷۶
  تحقیق و توسعه در گذشته، حال و آینده (قسمت سوم) اخبار متالورژی و مواد، شماره ۳ و ۴، صفحه ۸ تا ۱۴، ۱۳۷۶. ناصر توحيدي.
۱۳۷۶
  الگوی رشد تولید آهن و فولاد در ایران، اولین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران، ۲۸ تا ۳۰ مهر ۱۳۷۶ تا ۵۶. ناصر توحيدي.
۱۳۷۶
  رسالت متالورژیست های ایرانی، اخبار متالورژی و مواد، شماره ۳ و ۴، صفحه ۵۲ تا ۵۶، ۱۳۷۶. ناصر توحيدي.
۱۳۷۶
  تحقیق و توسعه در گذشته، حال و آینده (قسمت اول) اخبار متالورژی و مواد، شماره ۳ و ۴، صفحه ۱۲ تا ۱۴، ۱۳۷۶. ناصر توحيدي.
۱۳۷۶
  تحقیق و توسعه در گذشته، حال و آینده (قسمت اول) اخبار متالورژی و مواد، شماره ۱، صفحه ۴ تا ۶، ۱۳۷۵. ناصر توحيدي.
۱۳۷۵
  احیای مستقیم به روش قائم، فراز، فصلنامه شرکت ملی فولاد ایران، صفحه ۵۹ تا ۷۴، شماره ۳ و ۴، ۱۳۷۵. ناصر توحيدي.
۱۳۷۵
  روش نوین برای کاهش اکسایش شمشهای فولادی در کوره های پیشگرم پیش از نورد، سمپوزیم فولاد ۷۵، ایران، صفحه ۶۹۹ تا ۷۰۷، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۳ تا ۵ مهر ۱۳۷۵. ناصر توحیدی، سید رضا امیآبادی، مسعود بینش.
۱۳۷۵
  عوامل موثر در تولید و مصرف آهن و فولاد در ایران، سمپوزیم فولاد ۷۵، ایران، صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۶، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۳ تا ۵ مهر ۱۳۷۵. ناصر توحیدی، محمد صادق خدایاری.
۱۳۷۵
  سیر تکاملی احیای مستقیم به روش میدرکس، سمپوزیم فولاد ۷۵، ایران، صفحه ۹۵ تا ۱۰۶، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۳ تا ۵ مهر ۱۳۷۵. ناصر توحیدی، غلامرضا مراد پور.
۱۳۷۵
  الگوی استفاده از داده های آزمایشگاهی برای تعیینت شرایط بهینه کارآسیاب سنگ شکن گندله سازی، سمپوزیوم فولاد ۷۵، ایران، صفحه ۲۵ تا ۳۵، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۳ تا ۵ مهر ۱۳۷۵. ناصر توحیدی، سیامک فلاح.
۱۳۷۵
  فلسفه و اهداف آموزش مهندسی مواد، فرهنگستان علوم، فصلنامه علمی و مهندسی، شماره دوم، پائیز ۱۳۷۴. جلال حجازی، پرویز دوامی، غلامحسین دانشی، سعید نطق، افسر سیار و ناصر توحیدی.
۱۳۷۴
 
۱۳۷۴
  رسوب گذاری نیترید تیتانیم از فاز بخار بر روی نمونه های فولادی و کاربید سمانته، اولین سمپوزیم متالورژی ایران، ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۶۹. مهدی الله وردی، ناصر توحیدی، مهدی طاهری، علی مهریاب.
۱۳۶۹
  کنترل کامپیوتری کیفیت و شناخت عیوب شمشال و تختال ها در روند مداوم ریزی، کنگره مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران، بهمن ماه ۱۳۶۸. ناصر توحیدی، مسعود سیدی نژاد، سیاوش سرمدی.
۱۳۶۸
  الگوی ایجاد ترک در ریخته گری گرم مداوم، سمینار جامعه ریخته گران ایران، ۲۲ تا ۲۵ مهر ۱۳۶۸، دانشگاه علم و صنعت ایران . ناصر توحیدی، مسعود سیدی نژاد، سیاوش سرمدی.
۱۳۶۸
  تولید پودر آهن به روش الکترولیز، نخستین سمینار متالورژی پودر آهن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۶۷. ناصر توحیدی، شهرام رایگان، کاظم پیکانی.
۱۳۶۷
  متالورژی تولید پودر آهن، نخستین سمینار متالورژی پودر آهن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۶۷. ناصر توحيدي.
۱۳۶۷
  خوردگی آهن در اثر اکسایش در دمای بالا، اولین کنگره ملی خوردگی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، آبانماه ۱۳۶۷. ناصر توحيدي.
۱۳۶۷
  گزارشی درباره سوخت کوره کک سوز، نشریه دانشکده فنی، شماره ۴۷، اسفند ۱۳۶۵، صفحه ۱۵ تا ۱۸. افسر سیار، ناصر توحيدي.
۱۳۶۵
  قابلیت سوخت نرمه و خرده کک کارخانه ذوب آهن اصفهان، نشریه دانشکده فنی، شماره ۴۶، اسفند ۱۳۶۲، صفحه ۵۵ تا ۶۲. افسر سیار، ناصر توحيدي.
۱۳۶۲
  سیر تکاملی توليد آهن و فولاد در ایران و جهان، نشریه دانشکده فنی، شماره ۴۵، اسفند ۱۳۶۲، صفحه ۲۵ تا ۳۶. ناصر توحيدي.
۱۳۶۲
  خواص فیزیکی-شیمیایی و سرعت اکسایش پلت ها و خشته های آهن اسفنجی مجتمع فولاد اهواز، نشریه دانشکده فنی، شماره ۴۳، دی ۱۳۶۰، صفحه ۱ تا ۱۹. ناصر توحيدي.
۱۳۶۰
  دورنمای عرضه و تقاضای انرژی در ایران و جهان، نشریه دانشکده فنی، شماره ۴۲، فروردین ۱۳۶۰، صفحه ۲۳ تا ۳۸. ناصر توحيدي.
۱۳۶۰
  نقدی بر سمینار های تولید آهن و فولاد در ایران و جهان، نشریه دانشکده فنی، شماره ۴۲، فروردین ۱۳۶۰، صفحه ۲۳ تا ۳۸. ناصر توحيدي.
۱۳۶۰
 درجه استراتژیک طلا برای ایران، پنجمین کنفرانس معدن، اصفهان، ۱۳۵۸. ناصر توحیدی، ابراهیم وحدت، عباس املح القراء .
۱۳۵۸
 درجه بحرانی، آسیب پذیری و استراتژیک منگنز برای ایران، ویژه نامه مهندسی متالورژی، شماره ۱، بهار ۵۸، صفحه ۳۰ تا دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۵۸. ناصر توحیدی، ابراهیم وحدت، عباس املح القراء .
۱۳۵۸
 تولید فلزات استراتژیک (سخنرانی کلیدی)، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۵۸. ناصر توحیدی.
۱۳۵۸
 بررسی پارامتر های موثر بر تولید گندله دو لایه ای از غبار و سرباره کوره های قوس الکتریکی تولید فولاد آلیاژی، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۵۸. ناصر توحیدی، پاکدل.
۱۳۵۸
 مشاركت پيشگامان و دانشمندان در شناخت ارتباط انرژي حرارتي و كار مكانيكي، مجموعه مقالات به مناسبت بزگداشت مقام علمی دانشمند فرهیخته، استاد دکتر مهندس مهدی بهادری نژاد، زمستان ۱۳۸۴. ناصر توحيدي.
۱۳۵۸
  تکنولوژی تولید آهن اسفنجی به روشهای احیای مستقیم، نشریه دانشکده فنی، شماره ۳۷، مهر ۱۳۵۶، صفحه ۶۴ تا ۸۳. ناصر توحيدي.
۱۳۵۶
  بررسی خواص کانه های آهن ایران از نقطه نظر احیای مستقیم. پژوهنده مهندسی، شماره ۱، شهریور ۱۳۵۴، ۲، صفحه ۹ تا ۴۹. ناصر توحيدي.
۱۳۵۴
  تولید آهن اسفنجی از احیای مستقیم کانه های آهن با گازهای حاصل از تفکیک گاز طبیعی. نشریه دانشکده فنی، شماره ۳۴، فروردین ۱۳۵۳، صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۷. ناصر توحيدي.
۱۳۵۳
  آینده نگری و اهمیت برنامه ریزی. نشریه دانشکده فنی، شماره ۳۰، دی ۱۳۵۳، صفحه ۲۷۰ تا ۲۷۶. ناصر توحيدي.
۱۳۵۳
  دیدی کوتاه به روشهای تولید آهن و فولاد. نشریه دانشکده فنی، شماره ۲۷، دی ۱۳۵۲، صفحه ۲۳۹ تا ۲۸۲. ناصر توحيدي.
۱۳۵۲
  فیزیک و شیمی و تئوری احیای کانه های آهن با گاز های حاصل از گاز طبیعی. نشریه دانشکده فنی، شماره ۲۷، دی ۱۳۵۲، صفحه ۷۸ تا ۱۱۷. ناصر توحيدي.
۱۳۵۲
  فیزیک و شیمی و تئوری فرایند های تصفیه در روشهای متالورژی. نشریه دانشکده فنی، شماره ۲۶، مهر ۱۳۵۲، صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۶. ناصر توحيدي.
۱۳۵۲
  روند تکاملی توليد آهن و فولاد. نشریه دانشکده فنی، شماره ۲۵، اسفند ۱۳۵۱، صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۶. ناصر توحيدي.
۱۳۵۱
  روند تکاملی توليد آهن و فولاد . نشریه دانشکده فنی، شماره ۲۵، اسفند ۱۳۵۱، صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۶. ناصر توحيدي.
۱۳۵۱

مقالات انگلیسی

 Iron Making Technology Selection Using a Fuzzy Hierarchical TOPSIS, , ICST09, pp. 1039, Shanghai, Chana, 20-22, 2009. N. Towhidi, R.. Tavakkoli-Moghadddam, and M. Paymandar.
2009
 ِDependence of Gas Consumption and DRI production Rate by Ghaem DR process, ICST09, pp. 1302, Shanghai, China, 20-22, 2009. N. Towhidi.
2009
 The Fuzzy Logic Theory for Selection Appropriate Tool Steels with Price Analysis, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Eng. 2005, B6, Vol. 29, No. B6, pp. 559-567. N. Towhidi, R. Tavakkoli-Moghadddam, and S.E. Vahadat.
2005
 Beneficiation of Low Carbon Ferro-Chromium EAF Dust, Pyrometallurgy 05, Cape Town, S. Africa, 14-15. 2005. N. Towhidi.
2005
 Influence of Direct Reduction Condition of Hematite Pellets with CO/H2 on the Oxidation Behavior of DRI in Air Steel research 74 (2003), No. 10, pp. 595-600. N. Towhidi.
2003
 Adjustment of Ghaem DR Process, 3rd International Conference on Science and Technology of Iron making, (ICSTI ) 2003, PP. 444- 448. N. Towhidi, A. Sadeghi, B. Niknahad.
2003
 A Suray of Isothermal and Non-Isothermal DR, ICSTI/Ironmaking Conference, Vol. 57, Toronto, Ontario, Canada, 1998, pp. 907-911. N. Towhidi, A. Sadeghi.
1998
 Ghaem Direct Reduction, International Conference, Prereduction Products and Europe, Milan-Italy, 23-24 Sep. 1996. N. Towhidi, A. Sadeghi.
1996
 Steel Industry in Iran, Metallurgical News, No. 1. Feb. 1977. N. Towhidi, A. Sadeghi.
1977
 Reoxidation rate of Sponge Iron Pellets, Briquetts and Iron Powder Compressed to vari/ous Compressions in Air, Journal in Enginnering, Islamic Republic of Iran, Vol. 1, No. 2, and 3, August 1995. N. Towhidi.
1995
 The Reduction kinetics of Commercial grade low Silica hematite pellets with CO, CO2 and N2 Mixtures over the Temperature range. 800-1100. N. Towhidi, J. Szekely.
1981
 Nonstochiometry, Diffution and Electrical Conductivity in Binary Metal Oxides, Wiley Interscience, 1985, pp. 226-227. N. Towhidi , P. Kofstad.
1985
 Comparison of isothermal and non isothermal reduction, Archive für das Eisenhütenwes., 55, 1984, pp. 91-96. N. Towhidi.
1984
 The Influence of Carbon Deposition on the Reduction Kinetics of Commercial grade low silica hematite pellets with CO, H2 and N2, Metallurgical Transactions, B, Vol. 14B, Sep. 1983, pp. 350-367. N. Towhidi ,J. Szekely.
1983
 Resources and trends in Iranian steelmaking, Iron and Steel Intrnational, June 1982, 165-170. N. Towhidi.
1982
 Reduction Kinetics of Commercial grade low silica hematite pellets with CO-H2 mixture over Temperature range 600- 1234 o C, Ironmaking and Steelmaking, 1981, No. 6, pp. 237-250. N. Towhidi ,J. Szekely.
1981
 Untersuchungen uber die Reduktion von Oxiden mit Wasserstoff in gegenwart von Metallphasen, Erz Metall, 32, 1979, pp. 440-444. N. Towhidi.
1979
 Über die beschleunigende wirkung von metalische Nickel auf den sauerstoff abbaus aus Nickel (II)-Oxid, Archive für das Eisenhütenwes., 45, 1974, pp. 831-937. D. Neuschütz, N. Towhidi.
1974
 Kinetik des Reduction und elektrische leitfähigkeit von Mangan(II)-Oxid, Archive für das Eisenhütenwes., 43, 1972, pp. 219-227. N. Towhidi., D. Neuschütz.
1972
 Kinetik des Sauerstoffabbaus und elektrische leitfähigkeit von wüstite innerhalb seines Homogenitätsbereiches und bei beginnender Eisenausscheidung, Archive für das Eisenhütenwes., 43, 1972, pp. 421-426. D. Neuschütz, N. Towhidi.
1972
 Die elektische leitfähigkeit von Wüstite, Archive für das Eisenhütenwes., 41, 1970, pp. 303-307. D. Neuschütz, N. Towhidi.
1970
 Kinetik des Sauerstoffabbaus und elektrische leitfähigkeit von wüstite innerhalb seines Homogenitätsbereiches, Aachen, 1969. N. Towhidi.
1969