دوره های برگزار شده پیشین

  مجتمع فولاد خوزستان به صورت آنلاین در 12 جلسه
پاییز ۱۳۹۹
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، مجتمع فولاد غدیر نی ریز
تابستان ۱۳۹۸
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
تابستان ۱۳۹۸
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، مجتمع صنایع قائم رضا
زمستان ۱۳۹۷
  دوره آموزشی زنجیره تولید آهن و فولاد، شرکت معادن سرمک
تابستان ۱۳۹۷
مهمترین سرفصل های در نظر گرفته شده عبارت است از: آماده سازی کوره های احیاء و پرباره سازی سنگ آهن، روش های تولید گاز احیاء از گاز طبیعی، کاتالیست ها و تاثیر آن ها در فرآیند احیاء، تنظیم دما و فشار گاز احیاء، کنترل و تنظیم تجهیزات احیاء، پیشگیری از عیوب کوره های احیاء، روش های ارتقاء کیفیت آهن اسفنجی، موازنه و کنترل انرژی و مواد در واحدهای احیاء مستقیم و نکات مهم بکارگیری مخلوط قراضه و آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی.
  دوره کاربردی آهن سازی و احیا مستقیم (سطح ۱)، انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد
تابستان ۱۳۹۶
با هدف ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان و مدیران واحد های آهن اسفنجی و فولاد سازی کشور و همچنین افزایش بازدهی تولید، کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات و کاهش آلودگی های زیست محیطی کارخانجات احیاء مستقیم برگزار شد.
  دوره آموزشی زنجیره آهن و فولاد، شرکت فکورصنعت
زمستان ۱۳۹۵
  دوره آموزشی زنجیره آهن و فولاد، مجتمع فولاد خراسان
۱۳۹۵ پاییز
دوره آموزشی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
دوره آموزشی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
   
Designed by Farnaz Towhidi