موسسه آموزشی آهن و فولاد ایران Iranian Iron & Steel Institute of Education (IISIE)

نقش آموزش و باز آموزی کادر فنی در طراحی و تولید واحدها می‌تواند تاثیر عمده ای در افزایش تولید و کاهش مواد و انرژی، کاهش ضایعات و آلودگی محیط زیست و در نتیجه افزایش بازده اقتصادی و تولید واحد ها و کاهش تصمیم گیری های مبنی بر سعی و خطا داشته باشد.

دوره های آموزش و بازآموزی زنجیره تولید آهن و فولاد توسط دکتر ناصر توحیدی استاد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تاکنون در چندین شرکت از جمله صنایع فولاد اهواز، شرکت ذوب آهن اصفهان در طرح قائم، فولاد هرمزگان، شرکت معیار صنعت خاورمیانه، گل گهر کرمان، مجتمع فولاد خراسان (پاییز 1395)، شرکت فکورصنعت (زمستان 1395)، انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد با حضور نمایندگانی از مجتمع های متعدد آهن و فولاد (تابستان و زمستان 1396)، شرکت معادن سرمک (تابستان 1397)، مجتمع صنایع قائم رضا (زمستان 1397)، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (تابستان 1398) و مجتمع فولاد غدیر نی ریز (تابستان 1398)، مجتمع فولاد خوزستان به صورت آنلاین در 12 جلسه (پاییز 1399) برای صنایع برگزار شده که بی شک میتواند در دراز مدت اثرات مطلوبی داشته باشد.

کاتالوگ موسسه آموزشی آهن و فولاد ایران


دوره آموزشی در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
دوره آموزشی در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
   
Designed by Farnaz Towhidi